Projekty

PROO


O realizacji grantu NIW w latach 2022-2023

Jednym z działań Stowarzyszenia Instytut Copernicanum w latach 2022-2023 jest projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności na rozwój think-thanków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Dofinansowanie z NIW pozwoliło Stowarzyszeniu Instytut Copernicanum „stanąć na nogi”, oraz zyskać zaplecze materialne niezbędne do jego funkcjonowania (m.in. laptop, na którym powstaje niniejszy tekst…). W zeszłym roku zaprosiliśmy też do współpracy szereg interesujących osób, które spotkały się z nami w ramach „Dysput”, lub przygotowały materiały.

Dzięki temu byliśmy w stanie „zaistnieć” w przestrzeni miejskiej i regionalnej. Można było się z nami spotkać osobiście lub dowiedzieć o prowadzonych przez nas dyskusjach za pośrednictwem ogólnopolskich i lokalnych mediów; radia, telewizji czy prasy.

Porozmawiajmy o… pieniądzach!

Projekt zakłada dofinansowanie funkcjonowania Stowarzyszenia, a więc zakup sprzętu, obsługę prawniczą, księgową, itd. Bez pieniędzy z NIW nie byłoby możliwości zorganizowania w 2022 r. szeregu wydarzeń, o jakich można przeczytać na naszej stronie tj. „Dysput Kopernikańskich”, „Kongresu”, czy też umieszczenia interesujących analiz lub wydania biuletynu podsumowującego działalność Instytutu.

Łączna suma dotacji, którą otrzymaliśmy wyniosła 155 tys. zł. z czego w roku 2022 wydaliśmy 78 tys. zł. natomiast w roku 2023 przewidziana kwota dofinansowania wynosi 77 tys.