O instytucie

Instytut Copernicanum powstał w 2021 r. z inicjatywy kilku zaprzyjaźnionych osób, którym przyświecał jeden cel – stworzenie w Toruniu organizacji działającej na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Nasza aktywność ma charakter wielowątkowy, co stanowi odzwierciedlenie składu osobowego członków Instytutu. Chociaż łączą nas wspólne wartości, to reprezentujemy różne sfery życia, zajmując się na co dzień; biznesem, dziennikarstwem, nauką czy polityką.

Wśród naszych priorytetów są m.in. troska o wartości patriotyczne i chrześcijańskie w społeczeństwie, upowszechnienie idei lokalnej samorządności, działania na rzecz kultury, edukacji, oświaty, dbanie o dziedzictwo historyczne, itp.

Kluczowym elementem działania Instytu Copernicanum jest nawiązanie do tradycji grodu Kopernika jakim był ponadreligijny i ponadnarodowy dialog. W tym celu powołaliśmy klub dyskusyjny „Dysputy kopernikańskie” gdzie cyklicznie zapraszamy osoby ze świata, kultury, polityki, nauki czy religii celem prowadzenia dyskusji na ważne tematy. Spotkania stanowią platformę wymiany poglądów między mieszkańcami nie tylko Torunia, ale całego województwa kujawsko-pomorskiego. Chcemy zintegrować środowiska konserwatywne i patriotyczne, które chciałyby wspólnie z nami działać celem budowy bardziej świadomego społeczeństwa obywatelskiego.