Red. Paweł Lisicki o suwerenności Polski w obliczu unijnego projektu federacji

12 grudnia 2023

fot. Instytut Copernicanum

Czy Polska może ocalić suwerenność? Unijny projekt federacji – to temat Dysput Kopernikańskich z udziałem publicysty, redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy Pawła Lisickiego. Wydarzenie zorganizowane przez Instytut Copernicanum, odbyło się w toruńskim Centrum Dialogu.

Polsce będzie skrajnie trudno zachować suwerenność w Unii Europejskiej

Publicysta ocenił, że ocalenie przez Polskę suwerenności w Unii Europejskiej będzie skrajnie trudne. Podkreślił, że ideologia, która zdominowała wspólnotę, musi doprowadzić do zakwestionowania suwerenności poszczególnych państw członkowskich a ostatecznie do ich wchłonięcia. Od samego początku Unia Europejska -a wcześniej Europejska Wspólnota Węgla i Stali  – została zaprojektowana w taki sposób, żeby elementy podmiotowo-suwerennościowe, zostały w dłuższej perspektywie zniszczone a nie podtrzymywane – powiedział Paweł Lisicki.

Lewicowe i liberalne źródła ideologii Unii Europejskiej

Publicysta zwrócił w tym kontekście uwagę, że ten projekt ma dwa źródła. Pierwsze, lewicowe ma odzwierciedlenie w tzw. Manifeście z Ventotene, stworzonym przez włoskiego komunistę Altiero Spinellego. Postuluje się w nim likwidację państw narodowych. Drugie źródło – jak mówił nasz gość – to projekt wdrażany od lat 40tych przez Stany Zjednoczone, który miał doprowadzić do powstania Stanów Zjednoczonych Europy.

Mamy do czynienia z pewnym paradoksalnym powiązaniem. Z jednej strony lewicy komunistycznej, ale z drugiej strony wielkich globalnych koncernów, czy tego, co można by nazwać amerykańskim globalizmem, które w pewien sposób zawarły sojusz, który doprowadził do tego z czym mamy obecnie do czynienia – zaznaczył publicysta.

Imigracjonizm i klimatyzm wśród przejawów unijnej ideologii

Paweł Lisiecki wskazał też na kluczowe punkty, które – jak powiedział – opisują ideologię unijną. Jednym z nich jest imigracjonizm. Czyli przekonanie, że tożsamość narodowa zbudowana na jednolitym narodzie, czy na w miarę jednolitych społeczeństwach, jest czymś złym, niewłaściwym, czymś co należy zniszczyć i obalić. To jest punkt najwcześniejszy i najstarszy – powiedział.

Inny przejaw unijnej ideologii to – jak akcentował nasz mówca – klimatyzm. Publicysta wskazał przy tym na źródła zaangażowania Unii Europejskiej w działania na rzecz klimatu. Od samego początku, ci którzy tworzyli Unię Europejską wiedzieli dobrze, że jest tylko jedna skuteczna metoda żeby dokonywać pogłębienia integracji. Tą metodą jest kryzys. Tylko wywołanie kryzysu sprawia, że ludzie gotowi są rezygnować z kompetencji poszczególnych narodów i przekazywać je ciału, które jest wyżej, reprezentuje tzw. rozum i będzie potrafiło sobie z tymi nowymi wyzwaniami poradzić – akcentował Paweł Lisicki.

Publicysta zaznaczył też, że zaangażowanie Unii na rzecz klimatu, ma swoje odzwierciedlenie w pakiecie „Fit for 55. Który wprowadza całą masę ograniczeń. My się z nimi dopiero coraz bardziej stykami, ale zapewniam, że co roku tych ograniczeń będzie więcej, ponieważ będą wchodziły w życie kolejne dyrektywy wydawane przez UE, które będą wymuszały na nas, dostosowanie się do tego – podkreślił nasz gość.

Partnerem wydarzenia była Fundacja Hodos. Honorowy patronat nad spotkaniem objął wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Patronat medialny sprawowały: TVP3 Bydgoszcz, Radio PiK oraz Nowości Dziennik Toruński.

Galeria Zdjęć