Najbardziej znana polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Sprawdź czym się zasłużyła

31 grudnia 2023

Irena Sendlerowa jest kolejną bohaterką której życiorys przybliżamy w ramach animacji z cyklu: Wybitni Polacy w historii. Seria poświęcona jest naszym rodakom, których praca i działalność miały znaczący wpływ na rozwój cywilizacji. Filmy edukacyjne skierowane są do młodzieży. Jednak starsi odbiorcy, również mogą dowiedzieć się czegoś nowego o ważnych postaciach z naszej historii.

Irena Sendlerowa zasłynęła tym, że w czasie II wojny światowej uratowała 2,5 tys. żydowskich dzieci z getta warszawskiego, wywożąc je i ukrywając w polskich rodzinach, sierocińcach oraz klasztorach. Organizowała im fałszywe metryki urodzenia oraz zapewniała pomoc lekarską i finansową. W 1965 r. Irena Sendlerowa została odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji.