Dr Tomasz Lis o współczesnej roli Rosji i Unii Europejskiej na Bałkanach

28 grudnia 2023

fot. Boraczek, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Polityka Rosji i Unii Europejskiej na Bałkanach Zachodnich w XXI wiekuto temat kolejnych Dysput Kopernikańskich organizowanych przez Instytut Copernicanum. Prelekcję wygłosił dr Tomasz Jacek Lis, wykładowca akademicki i członek Instytutu. Spotkanie odbyło się w Hotelu „Filmar” w Toruniu.

Rosja ma silne wpływy na Bałkanach

Wykład nawiązywał do badań autora na temat związków Federacji Rosyjskiej z państwami bałkańskimi takimi jak m.in. Serbia, z którym to, za sprawą prawosławia, istnieje silny związek kulturowy. Jednocześnie wpływy te pozwalają uzyskać realne gospodarcze korzyści. Bardzo ważnym elementem całej rosyjskiej układanki na Bałkanach jest uzależnienie, niektórych krajów od rosyjskiej ropy jak i gazu. Przykładowo w Serbii większa część sektora energetycznego jest w rękach rosyjskich – wskazał prelegent.

Tomasz Jacek Lis zarysował także historyczne tło aktywności rosyjskiej na Bałkanach, wskazując na bardzo ważną rolę jaką kraj ten odegrała zwłaszcza w XIX w. kiedy to aktywnie kolejni carowie wspierali Serbów i Czarnogórców walczących o niepodległość z Imperium Osmańskim.

Unia Europejska i Turcja mogą ograniczyć rolę Rosji na Bałkanach

Nasz gość przypomniał jednak o istotnej roli także innych „dużych” graczy na tym terenie; Unii Europejskiej jak i Turcji. Wskazał, że mogą one, za sprawą bardziej aktywnej polityki na tym terenie, znacząco ograniczyć rolę Rosji. Zwłaszcza jeśli idzie o Unię Europejską, która powinna bardziej aktywniej włączyć się w proces integracji Bałkanów Zachodnich. Zdaje się, że bardzo ważna rola może przypaść tutaj państwom tzw. nowej Unii, ponieważ takie kraje jak Polska, czy Czechy, lepiej rozumieją rosyjskie zagrożenia, dlatego powinny w bardziej zdecydowany sposób naciskać na Brukselę by otwarła się na tę część Europy. Dezintegracja Bałkanów – jak zaznaczył – może być kluczem do dezintegracji całego Starego Kontynentu.

Tradycyjnie już wykładowi towarzyszyła dyskusja z publicznością.

Galeria Zdjęć