Red. Piotr Brzezina o katolickich mediach w Polsce

30 grudnia 2023

fot. freepik.com

Rola mediów katolickich w Polsce – to temat kolejnych Dysput Kopernikańskich zorganizowanych przez Instytut Copernicanum. Gościem był redaktor Piotr Brzezina, dziennikarz Radia Maryja i prezenter TV Trwam. Wydarzenie odbyło się w Hotelu „Filmar” w Toruniu.

Historia Mediów Katolickich w Polsce

Piotr Brzezina zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na historię katolickich mediów w naszej ojczyźnie. Najsilniejszy rozwój katolickich mediów w Europie w tym także Polsce, przypadł na okres dwudziestolecia międzywojennego. Wówczas bardzo mocno rozwinęła się w naszym kraju prasa katolicka. Później pojawiły się katolickie stacje radiowe i telewizyjne, a obecnie media katolickie funkcjonują także na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych – powiedział. Podkreślił przy tym rolę Radia Maryja i TV Trwam w przestrzeni mediów katolickich w Polsce.

Ważna część rynku środków masowego komunikowania

Dziennikarz wskazał w swoim wystąpieniu że katolickie media mają istotne znaczenie w naszej ojczyźnie. Media katolickie są ważną i potrzebną częścią polskiego rynku środków masowego komunikowania. To nieodzowne narzędzie ewangelizacji i łączności wiernych z Kościołem. Media Katolickie służą też upowszechnianiu stanowiska Kościoła w różnych dziedzinach życia społecznego a część z nich stanowi platformę do wspólnej modlitwy – powiedział.

Reduta obrony podstawowych wartości

Piotr Brzezina pokreślił też, że katolickie media stanowią redutę obrony wartości małżeństwa i rodziny, życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci czy możliwości swobodnego wyrażania wiary w przestrzeni publicznej. Widać to chociażby podczas powracających co jakiś czas dyskusji nad pomysłami liberalizacji tzw. prawa aborcyjnego. Media katolickie wyrażają w nich jasny sprzeciw i podnoszą wartość życia ludzkiego od poczęcia. Katolicki głos jest też słyszalny za każdym razem, gdy próbuje się usuwać symbole religijne z przestrzeni publicznej oraz gdy w wulgarny sposób obraża się katolików – zaznaczył.

Galeria Zdjęć