Red. Grzegorz Górny o potrzebie angażowania się chrześcijan w kulturę

11 października 2023

fot. Instytut Copernicanum

Publicysta, prezes Fundacji Polska Wielki Projekt Grzegorz Górny był kolejnym gościem Dysput Kopernikańskich zorganizowanych przez Instytut Copernicanum. Nasz prelegent poruszył temat Wojna o duszę świata według Jana Pawła II, zaczerpnięty z książki papieża Przekroczyć próg nadziei. Spotkanie odbyło się w budynku Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Świat zmienia się za pośrednictwem kultury

Redaktor Grzegorz Górny nawiązał m.in. słowa św. Jana Pawła II, który wskazywał, że obecnie m.in. na polu kultury, toczy się bój o duszę świata. Zwrócił przy tym uwagę na zmiany jakie zaszły na świecie w ostatnich latach. Dzisiaj widzimy, że świat się zmienia głównie za pomocą narzędzi kultury, że żyjemy w innej rzeczywistości niż jeszcze 20, 30 lat temu. Na przykład pewne zachowania, które były uznawane za nienormalne, dzisiaj są normą prawną, kulturową, obyczajową – powiedział Grzegorz Górny.

Publicysta wskazał w tym kontekście, na źródła procesu kulturowego z którym mamy do czynienia. Zmienia się środowisko naturalne człowieka, który zaczyna żyć w przestrzeni informacyjnej i wiedzę o świecie czerpie w większym stopniu z przekazu medialnego, niż z własnego doświadczenia. (…) Ten przekaz medialny w którym jesteśmy zanurzeni, pełni funkcję wzorcotwórczą i kulturotwórczą. To pokazuje jak wielką rolę odgrywa dzisiaj kultura zaznaczył.

Potrzebne jest zaangażowanie chrześcijan w kulturę

Nasz prelegent zwrócił uwagę, że potrzebne jest zaangażowanie chrześcijan w obszarze kultury. Jan Paweł II wzywał, żeby nie bać się wchodzić w te nowe areopagi. To było to jego wezwanie z książki „Przekroczyć próg nadziei”, że nie możemy oddawać tych nowych areopagów świata kultury, nauki, ośrodków opiniotwórczych tym siłom antyewangelizacji – jak on je nazywa- że musimy wkraczać w te obszary – podkreślił. Grzegorz Górny zaznaczył, że nie sposób tego robić w pojedynkę, ale konieczne jest działanie wspólnotowe. Wskazał, że przykładem takiego działania jest Radio Maryja. Tradycyjnie wykładowi towarzyszyła dyskusja z publicznością.

Honorowy patronat nad spotkaniem objął wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Patronat medialny sprawują: Radio Maryja, TV Trwam, TVP 3 Bydgoszcz, Radio PiK oraz Nowości Dziennik Toruński.

Galeria Zdjęć