Dr Jan Wiśniewski o Polsce i Unii Europejskiej w obliczu możliwego konfliktu Chin z Tajwanem.

27 października 2023

fot. RODM Toruń

Za nami Dysputy Kopernikańskie pod hasłem: Polska i Unia Europejska wobec perspektywy konfliktu zbrojnego między Chińską Republiką Ludową a Tajwanem. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Prelekcję wygłosił koordynator ośrodka dr Jan Wiśniewski.

Wykład zainaugurował nową edycję Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynarodowych i Dyplomacji, prowadzonej przez toruński RODM. Spotkanie odbyło się 10 października w siedzibie ośrodka.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu działa od 2016 roku i prowadzi go Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Sieć regionalnych ośrodków koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Galeria Zdjęć/fot. RODM Toruń