[NASZA ANALIZA] Odnawialne źródła energii w województwie kujawsko-pomorskim

12 lutego 2023

fot. pixabay.com

Województwo kujawsko-pomorskie dysponuje sporym potencjałem w energetyce odnawialnej. Już teraz należy do krajowych liderów w rozwoju tych źródeł. W perspektywie najbliższych lat, ma szansę na wzmocnienie swojej pozycji w tym segmencie. Stan i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie kujawsko-pomorskim to temat analizy, którą przygotował dla nas dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kujawsko-pomorskie ma spory potencjał w energetyce odnawialnej

Województwo kujawsko-pomorskie posiada zdywersyfikowane źródła energii odnawialnej (energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna, hydroenergetyka, biomasa, biogazownie). W energetyce odnawialnej województwo kujawsko-pomorskie dysponuje sporym niewykorzystanym potencjałem energetycznym. Na obszarze województwa występują korzystne warunki do rozwoju elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych, hydroelektrowni oraz instalacji biogazowych i biomasowych.

Do 2030 roku energia elektryczna w regionie może być pozyskiwana wyłącznie z odnawialnych źródeł

W przyjętej strategii władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego zakładają osiągnięcie zeroemisyjności i samowystarczalności energetycznej regionu. Jednym z celów priorytetowych województwa kujawsko-pomorskiego jest całkowita produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do 2030 r. Jest to cel możliwy do zrealizowania, o ile zagwarantuje się odpowiedni poziom finasowania energetyki odnawialnej oraz wdroży się efektywną strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii.

PRZECZYTAJ CAŁĄ ANALIZĘ