[NASZA ANALIZA] Budowa i organizacja 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

4 lutego 2023

fot. wojsko-polskie.pl

Mija 5 lat od utworzenia 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej. Jednostka cały czas się rozwija. W tym roku ma się rozpocząć formowanie 84 Batalionu Lekkiej Piechoty we Włocławku. Procesowi budowy i organizacji Wojsk Obrony Terytorialnej na Kujawach i Pomorzu, poświęciliśmy jedną z naszych pierwszych analiz. Autorem jest dr Jan Wiśniewski, kierownik Instytutu Politologii w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz oraz koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Budowa i rozwój 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej ps. „ZO” powstała 15 stycznia 2018 roku. Ma charakter lekkiej piechoty poruszającej się samochodami ciężarowymi oraz terenowymi. Jej głównym wyposażeniem jest lekka broń strzelecka, granatniki i moździerze. Dowództwo brygady mieści się w Bydgoszczy.

Brygada (stan na grudzień 2022 roku) składa się z:
– 8.kompanii dowodzenia
– 8.kompanii logistycznej
– 8.kompanii saperów
– 8.kompanii wsparcia
– 81 Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu
– 82 Batalionu Lekkiej Piechoty w Inowrocławiu
– 83 Batalionu Lekkiej Piechoty w Grudziądzu

W jednostce docelowo ma służyć 2,5 tys. żołnierzy. We wrześniu 2023 roku ma się rozpocząć formowanie 84 Batalionu Lekkiej Piechoty we Włocławku. W tym celu w czerwcu 2022 roku został nabyty budynek szkoły przy ul. Leśnej, w którym mają się mieścić koszary. Batalion docelowo ma liczyć około 600 żołnierzy.

Misja Wojsk Obrony Terytorialnej

Misją żołnierzy WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to m.in. przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i ich zwalczanie oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Obecność WOT może służyć aktywizacji wspólnot lokalnych w budowanie systemu bezpieczeństwa. Natomiast w czasie wojny WOT będą wsparciem nie tylko dla wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, ale również poza nią siłą spełniającą różnorakie funkcje wartownicze i zabezpieczające oraz wspierające Obronę Cywilną w przypadku konfliktów o dużym natężeniu.

PRZECZYTAJ CAŁĄ ANALIZĘ