Rozpoczynamy cykl filmów animowanych o wielkich Polakach. Na początek Mikołaj Kopernik

6 grudnia 2022

Zaczynamy cykl filmów animowanych pod hasłem: Wybitni Polacy w historii. Seria poświęcona jest naszym rodakom, których praca i działalność miały znaczący wpływ na rozwój cywilizacji. Animacje edukacyjne skierowane są do młodzieży. Jednak starsi odbiorcy, również mogą dowiedzieć się czegoś nowego o ważnych postaciach z naszej historii.

Pierwszy film poświęcony jest Mikołajowi Kopernikowi. To jeden z największych polskich uczonych. Był wybitnym astronomem, matematykiem, kanonikiem, lekarzem i ekonomistą. Stworzył teorię heliocentryczną, według której ziemia krąży wokół słońca. Jego najważniejszym dziełem jest traktat O obrotach sfer niebieskich.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji.