„Dysputy Kopernikańskie” z udziałem prof. Mieczysława Ryby

7 grudnia 2022

 fot. Twitter

Historyk, prof. Mieczysław Ryba będzie kolejnym gościem Dysput Kopernikańskich, organizowanych w Toruniu przez Instytut Copernicanum. Nasz prelegent wygłosi wykład pod hasłem: Polityka polska w kontekście wojny na Ukrainie. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 17 grudnia o godzinie 14.00, w budynku Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Poznańskiej 49. Po wykładzie zaplanowaliśmy dyskusję z możliwością zadawania pytań. Wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy!

Prof. Mieczysław Ryba jest historykiem, publicystą, członkiem kolegium IPN.  Wykłada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zasiada m.in.: w  Radzie Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, zespole doradczym ds. rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Nasz gość jest autorem licznych publikacji, m.in. książek: Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennymMagistra vitae. Rozważania historyczneSzkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944–1956Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie w latach 1914–1918Odkłamać wczoraj i dziś, Stosunki państwo-Kościół w województwie lubelskim 1918–1939Stosunki państwo-Kościół na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej.

Za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest też członkiem kapituły Orderu Odrodzenia Polski.